Archiwum Prac Dyplomowych
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego


Archiwum Prac Dyplomowych jest katalogiem prac dyplomowych, pozwala na ich publikację oraz zapewnia obsługę procesu związanego ze złożeniem i przygotowaniem pracy do obrony.

Na proces ten składa się:

  • wypełnienie informacji o pracy i przesłanie plików przez studenta,
  • przesłanie pracy do systemu antyplagiatowego,
  • zatwierdzenie pracy i raportu z wynikami analizy systemu antyplagiatowego przez promotora,
  • wprowadzenie recenzji przez recenzentów.

Prace zgromadzone w Archiwum są automatycznie przekazywane do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych zgodnie wymogami prawa.

W celu zalogowania do systemu APD, proszę użyć tych samych poświadczeń, co do systemu USOSweb.

Uwaga studenci!

W przypadku braku możliwości wprowadzenia do APD informacji na temat pracy (streszczenie, słowa kluczowe, język pracy), prosimy o wcześniejszy kontakt ze swoim dziekanatem.

Instrukcje:


Wymagania odnośnie pracy dyplomowej:

  • Plik z pracą musi być w formacie "PDF"
  • Nazwa pliku z pracą dyplomową musi posiadać następujący format: 3-literowy skrót Uczelni, myślnik, numer indeksu studenta, myślnik, data wysłania w formacie dzień-miesiąc-rok (01.05.2021)

Przykłady:

  • WAT-12345-01.05.2021.pdf - praca w Wojskowej Akademii Technicznej